Námořníček Mateřská škola Třebovle
 
 
Kontaktujte nás
+420 321 783 449
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Režim dne

 
Je stanovený přibližně. 
V případě potřeby je možné ho pozměnit ( výlety, divadelní představení)

06:30 - 8:30 spontánní hra, individuální činnost pod vedením učitelky

08:30 - 9:00 ranní kruh, pohybové aktivity

09:00 - 9:20 hygiena, přesnídávka

09:20 - 9:45 didakticky cílené činnosti, spontánní činnost

09:45 - 10:00 příprava na pobyt venku

10:00 - 12:00 pobyt venku (pobyt přizpůsoben počasí)

12:00 - 12:30 hygiena, oběd

12:00 - 14:30 četba pohádky, odpočinek individuální dle potřeby dětí, klidové čin.

14:30 - 14:50 hygiena, svačina

14:50 - 16:00 spontánní hry, opakovací chvilky, poh. aktivity (ve třídě, na zahradě)