Změna ceny stravného

Vážení rodiče Z důvodu zvyšování cen potravin bude s platností od 1.9.2022 navýšena cena stravného v naší mateřské škole. Pro strávníky do 6-ti let: Přesnídávka včetně nápoje 12,- Kč Oběd včetně nápoje 28,- Kč Svačina včetně nápoje 12,- Kč Cena za celodenní stravování...

!!! POZOR ZMĚNA PLATBY ŠKOLNÉHO !!!

Vážení rodiče Výše úplaty za předškolní vzdělávání (školné) byla stanovena s platností od 1.9.2022 na 400,- Kč měsíčně, a to pro všechny zapsané děti ve stejné výši. Vzdělání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po...
Skip to content