Režim dne

Je stanovený přibližně.
V případě potřeby je možné ho pozměnit ( výlety, divadelní představení)

06:30 – 8:30 spontánní hra, individuální činnost pod vedením učitelky

08:30 – 9:00 ranní kruh, pohybové aktivity

09:00 – 9:20 hygiena, přesnídávka

09:20 – 9:45 didakticky cílené činnosti, spontánní činnost

09:45 – 10:00 příprava na pobyt venku

10:00 – 12:00 pobyt venku (pobyt přizpůsoben počasí)

12:00 – 12:30 hygiena, oběd

12:00 – 14:30 četba pohádky, odpočinek individuální dle potřeby dětí, klidové čin.

14:30 – 14:50 hygiena, svačina

14:50 – 16:00 spontánní hry, opakovací chvilky, poh. aktivity (ve třídě, na zahradě)

Skip to content