Aktuality

Zde naleznete aktuální informace, co se u nás právě děje.

Aktuální informace ze školky

Zápis do mateřské školy na školní rok 2023/2024

Zápis do mateřské školy na školní rok 2023/2024 se bude konat 4.5.2023 od 10:00 – 14:00 hodin

Přihlášky si můžete vyzvednout v mateřské škole nebo o ně požádat emailem.

Co nás čeká do konce školního roku

Už vím co dělám… – přednáška pro děti 1.část
Emoce a city – Mgr. B. Černá 22.3.2023 (středa)
Malujeme kraslice 28.3.2023 (úterý)
Setkání s dětmi na ZŠ Kouřim 31.3.2023 (pátek)
Výtvarná dílna na OÚ 31.3.. 2023 (pátek 17:00)
Velikonoční vystoupení dětí v parčíku pod kostelem 2.4.2023 (neděle 15:00)
Už vím co dělám… – přednáška pro děti 2.část
Ovečka s černou skvrnou – prevence šikany–Mgr. B.Černá 5.4.2023 (středa)
Beseda pro rodiče Šikana – 18.4.2023 (úterý 15:30)
Pohádky pana pohádky – divadlo 27.4.2023)
Čarodějnice – Mš 28.4.2023 (pátek)
Setkání s dětmi z Mš Vitice – sportovní hry – datum bude upřesněn
Fotografování –datum bude upřesněn
Výlet – datum bude upřesněn
Honzík jede do ZOO – divadlo 18.5.2023 (čtvrtek)
Setkání generací na zahradě MŠ -datum bude upřesněn
Výlet na Lipany – datum bude upřesněn
Přednáška Dravci – 2.6.2023 (pátek)
Noc v mateřské škole z 28. 6. na 29. 6. (středa – čtvrtek)

Cena a další informace o akcích budou zveřejňovány
vždy před konkrétní akcí.

Změna ceny stravného

Vážení rodiče
Z důvodu zvyšování cen potravin bude s platností od 1.9.2022 navýšena cena stravného v naší mateřské škole.

Pro strávníky do 6-ti let:
Přesnídávka včetně nápoje 12,- Kč
Oběd včetně nápoje 28,- Kč
Svačina včetně nápoje 12,- Kč
Cena za celodenní stravování 52,- Kč

 

Pro strávníky s OŠD:
Přesnídávka včetně nápoje 12,- Kč
Oběd včetně nápoje 30,- Kč
Svačina včetně nápoje 12,- Kč

Cena za celodenní stravování 54,- Kč

Děkujeme za pochopení

!!! POZOR ZMĚNA PLATBY ŠKOLNÉHO !!!

Vážení rodiče
Výše úplaty za předškolní vzdělávání (školné) byla stanovena s platností od 1.9.2022 na 400,- Kč měsíčně, a to pro všechny zapsané děti ve stejné výši.
Vzdělání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku nebo pokud rodiče pobírají opakující se dávky v hmotné nouzi, a tuto skutečnost doloží.
Datum splatnosti je stanoveno na 15. den v měsíc
Úplatu za předškolní vzdělávání budete poukazovat na účet školy. Stravné i nadále budete platit paní hospodářce hotově opět do 20 v měsíci.

Číslo účtu:27-6287540297/0100 (Komerční banka)

Variabilní symbol: 70993688

Zpráva pro příjemce : Příjmení a jméno dítěte

Skip to content