Aktuality

Zde naleznete aktuální informace, co se u nás právě děje.

Aktuální informace ze školky

 

Co nás čeká do konce školního roku

 

 

24.06. Logohrátky se Slávkem Bourou

 

 

Cena a další informace o akcích budou zveřejňovány
vždy před konkrétní akcí.

 

Změna ceny stravného

Vážení rodiče
Z důvodu zvyšování cen potravin bude s platností od 1.9.2023 navýšena cena stravného v naší mateřské škole.

Pro strávníky do 6-ti let:
Přesnídávka včetně nápoje 9,- Kč
Oběd včetně nápoje 28,- Kč
Svačina včetně nápoje 9,- Kč
Cena za celodenní stravování 46,- Kč

 

Pro strávníky s OŠD:
Přesnídávka včetně nápoje 10,- Kč
Oběd včetně nápoje 30,- Kč
Svačina včetně nápoje 10,- Kč

Cena za celodenní stravování 50,- Kč

Děkujeme za pochopení

!!! POZOR ZMĚNA PLATBY ŠKOLNÉHO !!!

Vážení rodiče
Výše úplaty za předškolní vzdělávání (školné) byla stanovena s platností od 1.9.2023 na 600,- Kč měsíčně, a to pro všechny zapsané děti ve stejné výši.
Vzdělání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku nebo pokud rodiče pobírají opakující se dávky v hmotné nouzi, a tuto skutečnost doloží.
Datum splatnosti je stanoveno na 15. den v měsíci.
Úplatu za předškolní vzdělávání budete poukazovat na účet školy. Stravné i nadále budete platit paní hospodářce hotově, také do 15 v měsíci.

Číslo účtu:27-6287540297/0100 (Komerční banka)

Variabilní symbol: 70993688

Zpráva pro příjemce : Příjmení a jméno dítěte

Zápis dětí do Mateřské školy ve Třebovli
Pozvánka na přednášku

Skip to content