Námořníček Mateřská škola Třebovle
 
 
Kontaktujte nás
+420 321 783 449
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktuality

 
 
1.9.2022 VÁS VÍTÁME V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE
 
 
 
 
 
 
Změna ceny stravného


Vážení rodiče
Z důvodu zvyšování cen potravin bude s platností od 1.9.2022 navýšena cena stravného v naší mateřské škole.

Pro strávníky do 6-ti let:
Přesnídávka včetně nápoje 12,- Kč
Oběd včetně nápoje 28,- Kč
Svačina včetně nápoje 12,- Kč
Cena za celodenní stravování 52,- Kč

Pro strávníky s OŠD:
Přesnídávka včetně nápoje 12,- Kč
Oběd včetně nápoje 30,- Kč
Svačina včetně nápoje 12,- Kč
Cena za celodenní stravování 54,- Kč


Děkujeme za pochopení
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Co nás čeká a na co se těšíme :-)25.10.2022 Výlet do Perníkové chaloupky
01.11.2022 Divadlo pohádka "O Sněhůrce"
04.11.2022 Dýňování - výtvarná dílna na OÚ
24.11.2022 Loutkové divadlo "Kašpárek mezi čerty"
04.12.2022 Vánoční jarmark (parčík pod kostelem)
20.12.2022 Vánoční besídkaBližší informace na nástěnce v šatně Mš.
!!!! POZOR ZMĚNA PLATBY ŠKOLNÉHO !!!!

Vážení rodiče
Výše úplaty za předškolní vzdělávání (školné) byla stanovena s platností od 1.9.2022 na 400,- Kč měsíčně, a to pro všechny zapsané děti ve stejné výši.
Vzdělání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku nebo pokud rodiče pobírají opakující se dávky v hmotné nouzi, a tuto skutečnost doloží.
Datum splatnosti je stanoveno na 15. den v měsíc
Úplatu za předškolní vzdělávání budete poukazovat na účet školy. Stravné i nadále budete platit paní hospodářce hotově opět do 20 v měsíci.

Číslo účtu:27-6287540297/0100 (Komerční banka)

Variabilní symbol: 70993688

Zpráva pro příjemce : Příjmení a jméno dítěte