Námořníček Mateřská škola Třebovle
 
 
Kontaktujte nás
+420 321 783 449
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktuality

 
 
Mimořádný zápis podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb., (Lex Ukrajina školství) proběhne 1.6.2022-15.7.2022
Podrobnější informace na vývěsce u mateřské školy. Žádosti si můžete vzvednout v mateřské škole nebo si ji vyžádat emailem.
 
 
 
 
 
 
Výsledky přijímacího řízení do Mateřské školy Třebovle pro školní rok 2022/2023
Přijatí:
1. reg. č. 4/22
2. reg. č. 14/22
3. reg. č. 6/22
4. reg. č. 10/22
5. reg. č. 11/22
6. reg. č. 5/22
7. reg. č. 8/22
8. reg. č. 1/22
9. reg. č. 9/22
10. reg. č. 7/22
11. reg. č. 2/22
12. reg. č 3/22

Nepřijatí:
13. reg.č. 15/22
14. reg.č. 13/22
15. reg.č. 12/22

Dne 13.5.2022 Vacková Dana ředitelka Mateřské školy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co nás čeká a na co se těšíme :-)
24.05. 2022 Focení
25.05.2022 Setkání generací
01.06.2022 Výlet na Lipany (dle počasí)
09.06. 2022 Divadlo "Duhová pohádka"
29.-30.06.2022 Spaní ve školce


Bližší informace na nástěnce v šatně Mš.
!!!! POZOR ZMĚNA PLATBY ŠKOLNÉHO !!!!

Vážení rodiče
Výše úplaty za předškolní vzdělávání (školné) byla stanovena s platností od 1.9.2021 na 400,- Kč měsíčně, a to pro všechny zapsané děti ve stejné výši.
Vzdělání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku nebo pokud rodiče pobírají opakující se dávky v hmotné nouzi, a tuto skutečnost doloží.
Datum splatnosti je stanoveno na 15. den v měsíc
Úplatu za předškolní vzdělávání budete poukazovat na účet školy. Stravné i nadále budete platit paní hospodářce hotově opět do 20 v měsíci.

Číslo účtu:27-6287540297/0100 (Komerční banka)

Variabilní symbol: 70993688

Zpráva pro příjemce : Příjmení a jméno dítěte