Námořníček Mateřská škola Třebovle
 
 
Kontaktujte nás
+420 321 783 449
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktuality

 
 
Zápis do MŠ Třebovle proběhne dne
5. - 6.5.2021 ( středa - čtvrtek) od 8:00 do 16:00 hod
Podrobnější informace v aktualitách a na vývěsce u mateřské školy.
 
 
 
 
 
 

Provoz mateřské školy probíhá obvyklým způsobem za dodržování dosavadních pravidel:

• Do mateřské školy může přijít pouze dítě zdravé - bez známek jakéhokoliv onemocnění! Pokud má dítě projevy alergické, musí zákonný zástupce doložit o alergii lékařské potvrzení.

V případě výskytu nákazy Covid-19 bude postupováno dle platných pokynů a nařízení OHS, MZ ČR a nadřízených orgánů. Žádáme tímto rodiče o zodpovědnost a ohleduplnost k ostatním.


  • Podmínky provozu za mimořádné epid. situace zůstávají nadále stejné
  • Hygienická opatření stále viz. Školní řád
  • Úplata za vzdělání (školné) viz školní řád
  • Výskyt onemocnění Covid viz školní řád

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!
Výše uvedená opatření se mohou měnit dle nově vydaných nařízení vlády a vývoji epidemiologické situace. O případných změnách budou rodiče vždy informováni.

Děkujeme za pochopení a spolupráci

Co nás čeká a na co se těšíme :-)
Pomaloučku se nám blíží konec měsíce října a s ním i tolik oblíbený Halloween!
S dětmi si budeme povídat o Halloweenu a o Dušičkách. Vysvětlíme si s dětmi, proč se tyto události slaví a co znamenají. Budeme dlabat dýně, tvořit strašidelná stvoření a naučíme se také nové písničky.

19.10.2021 Loutková pohádka Červená Karkulka
21.10.2021 Společné dlabání dýní dětí a rodičů na zahradě mateřské školy - opékání buřtíků
9.11.2021 Jak dráček vyletěl nad obláček - divadlo

Bližší informace na nástěnce v šatně Mš.
!!!! POZOR ZMĚNA PLATBY ŠKOLNÉHO !!!!

Vážení rodiče
Výše úplaty za předškolní vzdělávání (školné) byla stanovena s platností od 1.9.2021 na 400,- Kč měsíčně, a to pro všechny zapsané děti ve stejné výši.
Vzdělání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku nebo pokud rodiče pobírají opakující se dávky v hmotné nouzi, a tuto skutečnost doloží.
Datum splatnosti je stanoveno na 15. den v měsíc
Úplatu za předškolní vzdělávání budete poukazovat na účet školy. Stravné i nadále budete platit paní hospodářce hotově opět do 20 v měsíci.

Číslo účtu:27-6287540297/0100 (Komerční banka)

Variabilní symbol: 70993688

Zpráva pro příjemce : Příjmení a jméno dítěte