Námořníček Mateřská škola Třebovle
 
 
Kontaktujte nás
+420 321 783 449
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktuality

 
 
Zápis do MŠ Třebovle proběhne dne
5.5.2020 (úterý) od 10:00 hod do 14:00 hod
 
 
 
 
 
 
Mateřská škola obnovuje svůj provoz od 11.5.2020 za těchto hygienických podmínek:
 • Docházka do školy je dobrovolná a hlavně pro ty, kteří školku bezprostředně potřebují.
 • Při prvním vstupu do mateřské školy musí rodič předat podepsané čestné prohlášení
 • Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.
 • Děti budou vstupovat do budovy školy bez doprovodu rodičů - převezme si je určený pracovník u vstupních dveří do budovy (dětem bude změřena teplota – v přítomnosti rodiče).
 • Dítě s příznaky nemoci bude posláno zpět domů. (rýma, kašel, resp. obtíže apod.)
 • Pokud se u některého z dětí objeví, během dne příznaky nemoci bude dítě izolováno od ostatních dětí. Škola ihned bude informovat rodiče a příslušnou hygienickou stanici. Ostatním nastává okamžitá povinnost nasadit si roušky.
 • Také při odchodu ze školky bude dítě předáno rodiči u vstupních dveří.
 • Prosíme, aby rodiče udržovali v případě střetu s jiným rodičem před Mateřskou školou odstup 2 metry a měli roušky.
 • Povinnost nošení roušek, jak pro děti, tak učitele odpadá a je na Vašem zvážení. Vyžadujete-li, aby dítě roušku mělo, je nutné ho s tím doma obeznámit. Každé dítě však pro případ nenadálé potřeby bude mít roušku na svém místě v hygienickém obalu v šatně Mš (min.2 ks).
 • Budova bude větrána a dezinfikována dle nařízení.
 • S dětmi přesuneme co nejvíce aktivit na zahradu Mš.
 • Budeme dbát zvýšené hygieny a při mytí vždy bude přítomen pedagog. Jednorázové ručníky budou dostávat děti od pedagoga, aby bylo zamezeno jejich kontaminaci.
 • Stravování i pitný režim bude zajištěn mateřskou školou a dítěti bude jídlo či pití vždy podáno na jeho místo u stoluPotřebné dokumenty k zápisu, který proběhne 5.5.2020
 • občanský průkaz
 • rodný list dítěte
 • vyplněná žádost o přijetí dítěte do mateřské školy, potvrzená lékařem!! (očkovací průkaz + čestné prohlášení)


Kritéria pro přijímání do Mš na školní rok 2020/2021
 • Povinný poslední rok předškolní docházky
- Děti s OŠD, dosažení 5 let k 1.9.2020)
 • Spádovost
- Třebovle, Království, Miškovice, Borek
 • Věk
 • V případě, že nebude naplněna kapacita mateřské školy:
- Budou přijaty děti s trvalým bydlištěm mimo Třebovli.