Kontaktujte nás
+420 321 783 449
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktuality

 
 
Zápis do MŠ Třebovle proběhne dne
2.5.2019 (čtvrtek) od 10:00 hod do 14:00 hod
 
 
 
 
 
 
Potřebné dokumenty k zápisu, který proběhne 2.5.2019
  • občanský průkaz
  • rodný list dítěte
  • vyplněná žádost o přijetí dítěte do mateřské školy, potvrzená lékařem!!

VYZVEDNUTÍ EVIDENČNÍCH LISTŮ V MAT. ŠKOLE, PRO VYJÁDŘENÍ VAŠEHO DĚTSKÉHO LÉKAŘE JE MOŽNÉ OD 11.3.2019

Kritéria pro přijímání do Mš na školní rok 2019/2020
  • Povinný poslední rok předškolní docházky
- Děti s OŠD, dosažení 5 let k 1.9.2019)
  • Spádovost
- Třebovle, Království, Miškovice, Borek
  • Věk
  • V případě, že nebude naplněna kapacita mateřskéškoly:
- Budou přijaty děti s trvalým bydlištěm mimo Třebovli.

Co nás čeká
19.3.2019 "Jak se budí země" Divadelní představení
27.3.2019 "Už vím co dělám.." přednáška pro děti prevence socialně patologických jevů
11.4.2019 Pohádka "Pejsek a kočička"
13.4.2019 Velikonoční jarmark v parčíku pod kostelem
26.4.2019 Čarodějnice v Mš
6.5.2019 3D Kino " Jak žijí stromy"
16.5.2019 Tanec srdcem
30.5.2019 Pirádské dobrodružsvtí - výlet
Setkání generací - datum bude upřesněn
Výlet na Lipany - datum bude upřesněn
27 - 28.6.2019 Noc v mateřské škole - "Pasování na školáka"


Cena a další informace o akcích budou zveřejňovány vždy před konkrétní akcí na nástěnce v Mš.