Námořníček Mateřská škola Třebovle
 
 
Kontaktujte nás
+420 321 783 449
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktuality

 
 
Zápis do MŠ Třebovle proběhne dne
5.5.2020 (úterý) od 10:00 hod do 14:00 hod
 
 
 
 
 
 
POKYNY K PROVOZU MŠ OD 1.9.2020

  • Provoz mateřské školy nebude omezen, a bude probíhat obvyklým způsobem.
  • Do mateřské školy může přijít pouze dítě zdravé - bez známek jakéhokoliv onemocnění! Pokud má dítě projevy alergické, musí zákonný zástupce doložit o alergii lékařské potvrzení!!

  • V případě výskytu nákazy Covid-19 bude postupováno dle platných pokynů a nařízení OHS, MZ ČR a nadřízených orgánů. Žádáme tímto rodiče o zodpovědnost a ohleduplnost k ostatním.

  • Roušky – budeme postupovat dle nařízení MZ ČR a MŠMT. Přesto žádáme rodiče o donesení jedné roušky v ochranném obalu (sáčku) podepsanou. Pokud se u některého z dětí objeví příznaky infekčního onemocnění, bude izolováno od ostatních dětí. Mateřská škola bude ihned informovat rodiče a hygienickou stanici. Ostatním tímto nastává povinnost nasadit roušky.
  • Ve vstupní chodbě je umístěna dezinfekce – žádáme rodiče, aby si dezinfikovali ruce!
  • Dítě budeme přebírat obvyklým způsobem. Dítě si musí neprodleně po přezutí a převlečení umýt důkladně ruce vodou a tekutým mýdlem. Proběhne ranní filtr - kontrola zdravotního stavu. Po té se dítě zapojí do činností ve třídě s ostatními dětmi.
  • Do mateřské školy nedonášejte žádné hračky ani jiné nepotřebné předměty.
  • Děti si nebudou v mateřské škole až do odvolání čistit zuby.
  • Při předávání dětí se zbytečně nezdržujte v budově ani v areálu mateřské školy, dodržujte odstupy (podmínky budou operativně aktualizovány v souladu s krizovými opatřeními a semaforem ČR)
  • Podrobné informace jako jsou hygienická opatření v mateřské škole a další zaváděné podmínky (např. distanční výuka) najdete v dodatku Školního řádu a budete s nimi seznámeni na třídní schůzce 2.9.2020

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!

Výše uvedená opatření se mohou měnit dle nově vydaných nařízení vlády a vývoji epidemiologické situace.
O případných změnách budou rodiče vždy informováni.

Děkujeme za pochopení a spolupráci
!!!! POZOR ZMĚNA PLATBY ŠKOLNÉHO !!!!

Vážení rodiče
Výše úplaty za předškolní vzdělávání (školné) byla stanovena s platností od 1.9.2020 na 400,- Kč měsíčně, a to pro všechny zapsané děti ve stejné výši.
Od placení jsou osvobozeni rodiče dětí v posledním roce před zahájením školní docházky a rodiče pobírající opakující se dávky v hmotné nouzi, kteří tuto skutečnost doloží
Datum splatnosti je stanoveno na 20. den v měsíci
Úplatu za předškolní vzdělávání budete poukazovat na účet školy. Stravné i nadále budete platit paní hospodářce hotově opět do 20 v měsíci.

Číslo účtu:27-6287540297/0100 (Komerční banka)

Variabilní symbol: 70993688/přidělené ID číslo

Zpráva pro příjemce : Příjmení a jméno dítěte

CO NÁS ČEKÁ


20.1.2021 Online - Přednáška pro rodiče " Zdravý životní styl" ( pohyb, strava, spánek předškolních dětí) - opět rozešlu link, kde se přihlásíte DĚKUJI :-)
Naplánováno toho máme dost, ale zatím nebudu rozepisovat, až podle situace