Kontaktujte nás
+420 321 783 449
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktuality

 
 
Zápis do MŠ Třebovle proběhne dne
5.5.2020 (úterý) od 10:00 hod do 14:00 hod
 
 
 
 
 
 
Potřebné dokumenty k zápisu, který proběhne ?.5.2020
  • občanský průkaz
  • rodný list dítěte
  • vyplněná žádost o přijetí dítěte do mateřské školy, potvrzená lékařem!!

VYZVEDNUTÍ EVIDENČNÍCH LISTŮ V MAT. ŠKOLE, PRO VYJÁDŘENÍ VAŠEHO DĚTSKÉHO LÉKAŘE JE MOŽNÉ OD 11.3.2020

Kritéria pro přijímání do Mš na školní rok 2020/2021
  • Povinný poslední rok předškolní docházky
- Děti s OŠD, dosažení 5 let k 1.9.2020)
  • Spádovost
- Třebovle, Království, Miškovice, Borek
  • Věk
  • V případě, že nebude naplněna kapacita mateřskéškoly:
- Budou přijaty děti s trvalým bydlištěm mimo Třebovli.

Co nás čeká
7.12.2019 Vánoční jarmark
10.12.2019 Divadlo Žebřík "Jak Kašpárek zachránil Vánoce"
18.12.2019 Vánoční besídka
21.12.2019 Vánoční zpívání na Adventním trhu v zahradnictví v Českém Brodě


Cena a další informace o akcích budou zveřejňovány vždy před konkrétní akcí na nástěnce v Mš.