Námořníček Mateřská škola Třebovle
 
 
Kontaktujte nás
+420 321 783 449
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktuality

 
 
Zápis do MŠ Třebovle proběhne dne
5.5.2020 (úterý) od 10:00 hod do 14:00 hod
 
 
 
 
 
 
POKYNY K PROVOZU MŠ OD 1.9.2020

  • Provoz mateřské školy nebude omezen, a bude probíhat obvyklým způsobem.
  • Do mateřské školy může přijít pouze dítě zdravé - bez známek jakéhokoliv onemocnění! Pokud má dítě projevy alergické, musí zákonný zástupce doložit o alergii lékařské potvrzení!!

  • V případě výskytu nákazy Covid-19 bude postupováno dle platných pokynů a nařízení OHS, MZ ČR a nadřízených orgánů. Žádáme tímto rodiče o zodpovědnost a ohleduplnost k ostatním.

  • Roušky – budeme postupovat dle nařízení MZ ČR a MŠMT. Přesto žádáme rodiče o donesení jedné roušky v ochranném obalu (sáčku) podepsanou. Pokud se u některého z dětí objeví příznaky infekčního onemocnění, bude izolováno od ostatních dětí. Mateřská škola bude ihned informovat rodiče a hygienickou stanici. Ostatním tímto nastává povinnost nasadit roušky.
  • Ve vstupní chodbě je umístěna dezinfekce – žádáme rodiče, aby si dezinfikovali ruce!
  • Dítě budeme přebírat obvyklým způsobem. Dítě si musí neprodleně po přezutí a převlečení umýt důkladně ruce vodou a tekutým mýdlem. Proběhne ranní filtr - kontrola zdravotního stavu. Po té se dítě zapojí do činností ve třídě s ostatními dětmi.
  • Do mateřské školy nedonášejte žádné hračky ani jiné nepotřebné předměty.
  • Děti si nebudou v mateřské škole až do odvolání čistit zuby.
  • Při předávání dětí se zbytečně nezdržujte v budově ani v areálu mateřské školy, dodržujte odstupy (podmínky budou operativně aktualizovány v souladu s krizovými opatřeními a semaforem ČR)
  • Podrobné informace jako jsou hygienická opatření v mateřské škole a další zaváděné podmínky (např. distanční výuka) najdete v dodatku Školního řádu a budete s nimi seznámeni na třídní schůzce 2.9.2020

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!

Výše uvedená opatření se mohou měnit dle nově vydaných nařízení vlády a vývoji epidemiologické situace.
O případných změnách budou rodiče vždy informováni.

Děkujeme za pochopení a spolupráci
!!!! POZOR ZMĚNA PLATBY ŠKOLNÉHO !!!!

Vážení rodiče
Výše úplaty za předškolní vzdělávání (školné) byla stanovena s platností od 1.9.2020 na 400,- Kč měsíčně, a to pro všechny zapsané děti ve stejné výši.
Od placení jsou osvobozeni rodiče dětí v posledním roce před zahájením školní docházky a rodiče pobírající opakující se dávky v hmotné nouzi, kteří tuto skutečnost doloží
Datum splatnosti je stanoveno na 20. den v měsíci
Úplatu za předškolní vzdělávání budete poukazovat na účet školy. Stravné i nadále budete platit paní hospodářce hotově opět do 20 v měsíci.

Číslo účtu:27-6287540297/0100 (Komerční banka)

Variabilní symbol: 70993688/přidělené ID číslo

Zpráva pro příjemce : Příjmení a jméno dítěte

CO NÁS ČEKÁ


19.10.2020 Přednáška pro rodiče "Odpovědnost dítěte před vstupem do Zš" Přeloženo na 11.1.2021
12.11.2020 Loutkové divadlo "Budulínek" Přeloženo na 3.2.2021
27.11.2020 Malá technická univerzita "Stavitel věží"
4.12.2020 Malá technická univerzita "Malý archeolog"