Mateřská školka Třebovle

Mateřská škola je zaměřená na ekologii, cílem naší školky je v dětech vyvolat zájem o přírodu.

Kontaktujte nás

Provoz školky

6:30 – 16:00 hod.

Školné

školné 400 Kč, předškolní děti 0 Kč

Stravné

svačina 9 Kč
oběd 25 Kč

Naše školka

Jsme jednotřídní mateřská škola s kapacitou 28 dětí.
Věkové složení 3-6 let. Mateřská škola je zaměřená na ekologii, cílem naší školky je v dětech vyvolat zájem o přírodu.
Disponuje školní zahradou v klidné části obce, která je vybavena novými hracími prvky.
Prostor a vybavení mateřské školy je na dobré úrovni.

Projekt: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021128 Šablony III. pro MŠ Třebovle

Anotace výzvy
Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování.

Naše škola má vybrané tyto aktivity
podporu společenského vzdělávání – školní asistent – oblast sociokulturně znevýhodněného prostředí (MŠ)
projektový den ve škole

Skip to content